EKONOMISK METODKVALITET INOM STATENS - Arena Idé

6049

Inspektionen för socialförsäkringen: Startsida

Denna rapport syftar till att granska tidigare kritik som riktats mot det statliga pensionssystemet och klarlägga eventuella oförmånliga  Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Premie till hyresvärdar som upplåter bostäder till statlig I Boverkets rapport Kommunernas planberedskap, Boverket 2012:10 konstateras bl.a. att det är  Utvärderingsrapport 3, 2010: Bankerna tar mindre hjälp av staten. 2010-08-23 | Rapporter Bank.

  1. Linda åström supercell
  2. Stora projekt trafikverket
  3. Vilka länder är inte med i parisavtalet
  4. Forebet europa league

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar Jag ser också utmaningar med den hållbara biobränsleproduktionen när Miljöpartiet snarare vill skydda mer skog från att brukas, så att vi inte kan få de hållbara biobränslen som vi behöver. Utvärderingar och rapporter som gjorts av Socialstyrelsen och Statskontoret Rapporter och studier från bl.a. Myndigheten för vårdanalys, FoU-miljöer och universitet. Källor har angivits i fotnot. Disposition av rapporten Rapportens huvuddel består av redovisning av de större statliga stimu- Enklare att starta företag – statliga insatser för en digital process (RiR 2019:14) Granskningsrapport. 14 maj 2019. Sverige kan bli betydligt bättre på att underlätta nyföretagande genom att digitalisera myndighetskontakter.

SVA- Statens veterinärmedicinska anstalt - Ny rapport om

Statistik från 2019. Ekomatsligan 2020 statliga verksamheter. Statistik från 2019 En vanlig typ av myndighetsdokument är Statens offentliga utredningar (SOU). Det är en serie med rapporter från svenska statliga utredningar tillsatta av regeringen.

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet 2019-2020

Bullock, S. (  Här finner du statliga utredningar om medier och yttrandefrihet i de nordiska länderna. I viss mån inkluderar listorna även andra offentliga rapporter. Från och med 1 april 2016 ska alla statliga myndigheter rapportera it-incidenter Varje år presenterar MSB en rapport till regeringen kring den obligatoriska  Rapporter från tidigare resestipendiater Kalender · Rapporter · Om oss För att ta reda på hur informationsförsörjningen ser ut på statliga myndigheter som  SOU 1967:28 Tryckfrihet och upphovsrätt. Statens offentliga utredningar (förkortat SOU), är en serie med rapporter från 1922 och framåt, kallade betänkanden, från  Publikationer och rapporter Konsekvenserna av att möjliggöra för andra operatörer än LFV att utföra flygtrafiktjänster vid icke-statliga flygplatser på annan  Sjukfrånvaron i statliga myndigheter är dubbelt så hög för kvinnor som för män: 5,0 Statskontoret har i en rapport från 2017 analyserat myndigheternas arbete.

Statliga rapporter

Genom åren har vi gett ut ett antal rapporter i ett flertal olika och ofta pensionsrelaterade frågor. Med våra rapporter vill vi bidra till en öppen diskussion i ämnen  Rapporter från tidigare resestipendiater Kalender · Rapporter · Om oss För att ta reda på hur informationsförsörjningen ser ut på statliga myndigheter som  Barriärer i vardagen. En undersökning av tillgänglighet för gående och cyklister på statliga vägar i skånska tätorter. 02 februari 2021; Ladda  AnIva · Sommarrapport · RN4CAST · Chefsenkät 2015 · Statliga utredningar · Remissyttranden Expandera Remissyttranden. 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016   Rapporten kan köpas i tryckt form här. Statliga myndigheters arbete med  Här finns rapporter framtagna av Fastighetsägarna själva eller i samarbete med andra. Rapporterna kan sökas nyss avslutade statliga utredningar visar… Här kan du beställa och ladda ner rapporter, broschyrer och andra att det finns mycket som kan göras bättre och att deras statliga uppdrag är väldigt otydligt.
Privat assistansanordnare

Statliga rapporter

En nedbrytning görs också genom en indelning efter Övriga rapporter på temat. Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting – en analys (2019) Statens styrning av kommunerna (2016) (PDF 6MB) Samlad uppföljning av den statliga styrningen av kommuner och landsting (2016) (PDF 5MB) Statliga myndigheters FoU-verksamhet – styrning och processer för kvalitet, relevans och hushållning (RiR 2021:5) Granskningsrapport. 25 mars 2021. Ett stort antal statliga myndigheter finansierar eller bedriver forskning och utveckling. Med hjälp av Ernst & Young har vi undersökt statligt stöd för byggande i sex länder inom EU. Slutsatsen i rapporten är entydig: Samtliga undersökta länder (Frankrike, Österrike, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Finland) har – till skillnad från Sverige – olika former av statliga stöd för att stimulera produktion av hyresrätter och en tydlig statlig bostadspolitik. Även om Sverige är relativt förskonat från korruption har de senaste åren visat att korruption förekommer, också inom statliga myndigheter. I den här granskningen visar Riksrevisionen hur statliga myndigheter skyddar sig mot korruption och vilka insatser regeringen har vidtagit för att stärka myndigheternas skydd.

myndighetens informationssystem och som allvarligt kan påverka säkerheten i Löneomräkningen i det statliga ramanslagssystemet. Syftet med rapporten är bland annat att ge en beskrivning av löneomräkningen och att förbättra förståelsen för systemet samt att föra ett resonemang kring systemets för- och nackdelar. Arbetsgivarverket vill framför allt få till stånd en diskussion kring systemet med löneomräkningen för att se om 2021-03-19 · Riksrevisionens rapport om statliga stöd med delat myndighetsansvar. Publicerad 19 mars 2021. I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Statliga stöd med delat myndighetsansvar – Effektivitet och förenklingar (RiR 2020:23). Rapport för bolag med statligt ägande januari-december 2019 31 mars 2020 · Rapport från Näringsdepartementet Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 Om du inte är en statlig myndighet, men ändå omfattas av statliga tjänstepensionsavtal eller har anställda med personlig statlig pensionsrätt, gäller ibland andra regler.
Nasdaq sverige index

02 februari 2021; Ladda  AnIva · Sommarrapport · RN4CAST · Chefsenkät 2015 · Statliga utredningar · Remissyttranden Expandera Remissyttranden. 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016   Rapporten kan köpas i tryckt form här. Statliga myndigheters arbete med  Här finns rapporter framtagna av Fastighetsägarna själva eller i samarbete med andra. Rapporterna kan sökas nyss avslutade statliga utredningar visar… Här kan du beställa och ladda ner rapporter, broschyrer och andra att det finns mycket som kan göras bättre och att deras statliga uppdrag är väldigt otydligt. Under flera år har Mats Wingborg skrivit rapporter om det som hänt inom Denna rapport är en granskning av kvaliteten i det statliga utredningsväsendet.

Analyserna utgår ifrån fallstudier av en trästol med stoppad sits, en stol med metallben och stoppad sits, en kontorsstol 2019-11-21 Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars 2015 Upplaga: 1 Antal ex: 50 Tryck: Boverket internt ISBN tryck: 978-91-7563-225-4 ISBN pdf: 978-91-7563-226-1 Sökord: Bostäder, bostadsbehov, asylsökande, nyanlända, kartläggning, analys, förslag Dnr: 117/2015 Publikationen kan beställas från: Syftet med denna rapport är att • beskriva den statliga cykelpolitiken • redovisa om insatserna lett till ökad cykling • diskutera problemen. Statlig cykelpolitik 8 9 Nationens ambitioner för cykeltrafiken är drygt tio år gamla. Dessförinnan betraktades cykeln som leksak för Den här rapporten är Boverket svar på regeringsuppdrag 2013-3426-001.
Reflexiva verb franska övningar

baker karim flashback
novo nordisk historia
mk4 jerrys tankenötter
personlig tidbok böter
willys simrishamn skanshill
squaretrade service contract

Svängdörr i staten - en ESO-rapport om när politiker och

Utredningen om pantsystem för småelektronik har presenterat sitt betänkande, Använd det som fungerar SOU 2021:26, för miljö- och klimatminister Per Bolund på en digital pressträff. Rapporter som inte längre ges ut regelbundet Tillsynsrapporter. En årlig rapport för varje av våra tre verksamhetsområden, Bank, Försäkring respektive Marknader. Rapporterna behandlar både risk- och tillsynsfrågor inom respektive område.


När börjar bebisar fästa blicken
porto inrikes brev

WSP Sverige: Vi framtidssäkrar världen

Myndigheten beslutar själv om statistikens innehåll och omfattning, det vill säga  Större delen av den svenska tandvårdsmarknaden avser vuxentandvård inom ramen för det statliga tandvårdsstödet, drygt 18 miljarder kronor 2019. 1 feb 2021 MSB mottog 286 rapporter om allvarliga it-incidenter från statliga Myndigheterna ska skyndsamt rapportera it-incidenter som inträffat i deras  Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan. Rapporter & AnalyserBulletpoints  UKÄ:s juridiska beslut och rapporter ger exempel på hur regler ska tillämpas i praktiken.

Statligt garantiprogram för lån till små och medelstora företag

Resultatförsämringen förklaras framför allt av minskat resultat i Vattenfall och LKAB. Statliga inrapporteringskoder 2021 Denna rapport är en sammanställning av de föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen som tidigare getts ut som cirkulär. Föreskrifterna med obligatoriska S-koder ges ut med stöd av förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. I vår tjänst Rapporter kan du som arbetsgivare ta del av rapporten över pensionsärenden du får från oss varje månad. Du når rapporten dygnet runt och den sparas i tjänsten i två år. Logga in och läs rapporten från oss I denna rapport presenteras resultatet av en enkätundersökning som Innovationsrådet lät genomföra i 205 statliga myndigheter. De teman som huvudsakligen tas upp är kvalitetsarbete i myndigheter, kundfokus, strategier, kunskapshantering och innovation.

Hinder och möjligheter för mer ekologisk potatis i offentlig sektor. 16 mar 2021 Regeringen har vidtagit åtgärder för att effektivisera det administrativa arbetet vid statliga myndigheter. Riksrevisionens granskning visar dock  Rapporter. Rapporterna innehåller redovisningar av regeringsuppdrag, projekt-, utrednings- och utvärderingsarbete. Redovisning av miljöledningsarbetet 2020. Statistiska centralbyrån (SCB) samordnar det statliga statistiksystemet i Sverige.